Vaksne

Vaksne

Hovudbiblioteket har ei eiga avdeling for vaksenlitteratur, der det og er aviser og tidsskrift. 
I 2022 vil me flytta om på vaksenavdelinga og laga ein eigen aviskrok med kaffemaskin.