Barn og unge

Hovudbiblioteket har eiga avdeling med skjønnlitteratur, faglitteratur, film og lydbøker for barn opp til 13 år.

Barneavdelinga er eit hyggeleg rom å vera i for barna og deira føresette.

Me har delt inn bøkene i avdelinga slik at ein lett finn bøker til den alderen barnet er i.

Her kan barna også teikna, eller kosa seg i lesehjulet vårt med ei god bok.