Sjølvbetening

Hovudbiblioteket har sjølvbetent innlogging og utlånsmaskin, slik at du kan bruka biblioteket og når det er meirope og ubetent.

Alle lånarar over 18 år kan få tilgang til biblioteket i meirope tid. Kom innom biblioteket, så hjelper me deg til å få tilgang til sjølvbetent bibliotek.

Biblioteket er meirope alle kvardagar 9-10 og 16-20 (13-20 onsdag), laurdag 14-18 og sundag 15-20. 

For å kunne bruka biblioteket i meirope tid, må du underteikne ein kontrakt med biblioteket. Samstundes får du ein pinkode til bruk ved dørlåsen. Kontrakt kan du underteikne i biblioteket si opningstid, og i kiosken i kulturhuset når biblioteket er stengt. Hugs å ta med lånekortet anten fysisk eller på Bibliofil-appen.

Når biblioteket er meirope må du bruka den sjølvbetente utlån- og innleveringsautomaten. Tinga media hentar du i ei hylle til høgre når du kjem inn i biblioteket. Tinga materiale må du registrera i utlånsautomaten før du går ut. Er bøkene tinga hos andre bibliotek enn Stord, Fitjar og Tysnes, må du henta dei i opningstida når me har personale tilstades.