Sjølvbetjening og tilgang til biblioteket med lånekort

Biblioteket har sjølvbetjent innlogging og utlånsmaskin, slik at du kan bruka biblioteket og når det er ubetjent.

Alle lånarar over 18 år kan få tilgang til biblioteket med lånekort når det er ubetjent. Kom innom biblioteket, så hjelper me deg til å få tilgang til sjølvbetjent bibliotek. 

Har du fått tilgang til biblioteket med lånekort og PIN-kode, kan du nytta både hovudbiblioteket og Nysæter filial når ubetjent. 

For å kunne bruka biblioteket når det er ubetjent, må du snakka med personalet i skranken for å få tilgang. Samstundes får du ei PIN-kode til bruk ved dørlåsen. Hugs å ta med lånekortet anten fysisk eller på Bibliofil-appen.

Når biblioteket er ubetjent må du bruka dei sjølvbetjente utlån- og innleveringsautomatane. Tinga media hentar du i hentehylla. 

Dørlås, meirope, kode Bibliotek, sjølvbetjening, automat

Tilgang med lånekort - hovudbiblioteket

  • Måndag 16:00-20:00
  • Tysdag, onsdag og torsdag 18:00-20:00
  • Laurdag 15:00-16:30
  • Søndag 15:00-20:00.

Dørlås, meirope, Nysæter, bibliotek, filial Sjølvbetjeningsautomat, bibliotek, Nysæter, filial

Tilgang med lånekort - Nysæter filial og kombinasjonsbibliotek

  • Måndag, onsdag, torsdag og fredag 15:00-20:00
  • Tysdag 18:00-20:00
  • Laurdag og søndag stengt