Sjølvbetjening og tilgang til biblioteket med lånekort

Biblioteket har sjølvbetjent innlogging og utlånsmaskin, slik at du kan bruka biblioteket og når det er ubetjent.

Alle lånarar over 18 år kan få tilgang til biblioteket med lånekort når det er ubetjent. Kom innom biblioteket, så hjelper me deg til å få tilgang til sjølvbetjent bibliotek. 

Har du fått tilgang til biblioteket med lånekort og PIN-kode, kan du nytta både hovudbiblioteket og Nysæter filial når ubetjent. 

For å kunne bruka biblioteket når det er ubetjent, må du snakka med personalet i skranken for å få tilgang. Samstundes får du ei PIN-kode til bruk ved dørlåsen. Hugs å ta med lånekortet anten fysisk eller på Bibliofil-appen.

Når biblioteket er ubetjent må du bruka dei sjølvbetjente utlån- og innleveringsautomatane. Tinga media hentar du i hentehylla. 

Hovudbiblioteket i Leirvik

Tilgang til hovudbiblioteket med lånekort er alle kvardagar frå 09:00 - 20:00, laurdag 15:00 - 16:30 og søndag 15:00 - 20:00. 

Nysæter filial og kombinasjonsbibliotek

Tilgang til Nysæter filial er måndag, onsdag og fredag frå 15:00 - 20:00, og tysdag og torsdag frå kl. 18:00 - 20:00.

Dørlås, meirope, kode Dørlås, bibliotek, ubetjent tilgang, meirope Bibliotek, sjølvbetjeningsautomat Bibliotek, sjølvbetjening, automat