Dikt

Tilgang
Heimefrå
Diktbasen ved Deichmanske bibliotek er gratis.

Basen inneholder ikkje dikt i fulltekst, men er meint som eit hjelpemiddel for å gjenfinne og lokalisere dikt.