skilt opetid

Utvida opningstid på laurdagar i 2022

av Elin
03.01.22
Ny opningstid på laurdagar

Nytt av året er at me utvidar opningstida på laurdagar ein time.
Ny opningstid er 11-15. Me ynskjer å vere meir tilgjengelege på laurdagar,
då me ser at desse dagane er godt besøkt.