Sara Nes - Kvifor velje Syria?

Å velje Syria - Kvifor vel nokon å dra tilbake til eit land i krise?

26.07.22
Sara Nes har studert historiar frå dagleglivet i Syria etter 2011 fortalde på den syriske ikkje-regimekontrollerte radiokanalen SouriaLi. Ein forbausande stor del av desse historiane har hovudpersonar som valde anten å dra tilbake til Syria etter 2011, eller som hadde sjansen til å flykte, men valde å bli. Kvifor tok dei desse vala?