Illustrasjon menneske fargerik

Lesedigg

Tilgang
Både heimefrå og på biblioteket
På Lesedigg.no kan born søka og finna bøker dei vil lesa sjølve!

Ved hjelp av Oppdag-funksjonen kan born søke etter bøker ved å velje om bøkene skal vere korte eller lange, ha mykje eller lite bileter, og velje tema.

I tillegg til dette blir det lagt ut bokmeldingar, bokomtalar, intervju med forfattarar og forslag til aktivitetar på Lesedigg.no.

Dei fleste bøkene på Lesedigg.no er på nynorsk. Mange av bøkene er henta frå nynorskbok.no og Framtida junior

Lesedigg.no er utvikla av Nynorsk kultursentrumNynorsksenteret (Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa), seksjon for bibliotekutvikling i Vestland fylkeskommune og Landssamanslutninga av nynorskkommunar ved Framtida juniorNasjonalbiblioteket har gitt utviklingsstøtte.

Stikkord