Om

Dette er eit samarbeid mellom biblioteket og skulen, og utlånet er ope for alle ein gong i veka.