Om dette arrangementet

Tid
11:00 - 12:30
Pris
Gratis
Bibliotek
Målgruppe

Litterært pusterom

Velkommen til lesesirkel! Her les vi ei novelle og eit dikt i fellesskap, og snakkar undervegs om det vi har lese.

Kl. 11:00-12:30
28. august
25. september
30. oktober
27. november

Du treng ikkje å førebu deg. Kva vi les er ei overrasking. Du kan berre lytte om du føretrekk det. Denne forma for samlesing/lesegruppe blir kalla «Shared reading» og er godt etablert i England.

Vi serverer kaffi/te og kjeks.