Bli ein digital medborgar

Om dette arrangementet

Tid
13:00 - 14:30
Pris
Gratis
Bibliotek
Målgruppe

Bli ein digital medborgar

Ynskjer du å lære meir om det digitale Noreg? Stord folkebibliotek har hausten 2022 ei kursrekke i diverse digitale offentlege og private nett-tenester. Stord Vaksenopplæring har reserverte plassar på kursa. Dei er likevel ope for deg som har med eige iPad/nettbrett/PC eller smarttelefon. Ta kontakt med biblioteket på tlf. 53 49 69 70 om du lurar på om dette er noko for deg, eller drop inn dei dagane me har tema du ynskjer å lære meir om. Dei tilsette i biblioteket har teieplikt når det gjeld personlege opplysningar.

På denne samlinga vil me ta for oss fleire tenester frå portalen noreg.no: digital borgar, kor du lærar om digital postkasse, elektronisk ID og digital kommunikasjon. Kurset er gratis og ope for alle.

noreg.no

Digitale postkasser:
E-boks
Digipost